Om

Jag är Björn Carnemalm och har arbetat som konstnär sen jag gick ut Konsthögskolan i Umeå 1998. Jag vill hos betraktaren skapa ett sinnesintryck som inte bara ger känslomässig eller tankemässig inlevelse utan också leder till reaktion och diskussion.

Som konstnär har jag inriktat mig mot den offentliga konsten och pedagogiska projekt. Den direkta responsen och kommentarerna man får t.ex. från elever och personal när man installerar ett konstverk på en skola går inte att jämföra med reaktionerna från en galleriutställning. De material jag använder mig av och de verk jag skapar har också lämpat sig bättre i offentlig miljö än på gallerier.

Konstpedagogiska projekt och kollektiva muralmålningar tillsammans med min kollega Ingrid Sandsborg finns på vår gemensamma förening MuralCentralens hemsida: www.muralcentralen.com

Ateljé på Rehabkultur på Spånehusvägen 83 i Malmö